ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเมืองแกลงจัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา ๓ ครั้ง ประจำปี ๒๕๖๑ ( ครั้งที่ ๒ ) บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน

กองการศึกษา

 

July 25, 2018