จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

เมื่อวันวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิชนายกเทศมนตรีเมืองแกลง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลง นักเรียนอยู่เมืองแกลง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดสารนาถธรรมราม

กองการศึกษา

 

July 25, 2018