จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

เมื่อวันวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิชนายกเทศมนตรีเมืองแกลง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลง นักเรียนวัดโพธิ์ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดโพธิ์ทอง

กองการศึกษา

 

July 26, 2018