ภาพบรรยากาศงานตักบาตรเทโว ประจำปี 2552

October 6, 2009