"จำเนียรกาลผ่านมาแต่หนหลัง .........." ถ้าหลายท่านได้อ่านสูจิบัตร กำหนดการงานบุญกลางบ้านปีนี้ คงได้ทราบความเป็นมาของเมืองแกลง และชื่อตอน "ฉลอง ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน" และในปีนี้จัดงาน ๕ วัน ๕ คืน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ .............

ภาพบรรยากาศวันพุธ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒

ภาพบรรยากาศวันพฤหัสบดี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒
ภาพบรรยากาศวันศุกร์ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒
ภาพบรรยากาศวันเสาร์ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒
ภาพบรรยากาศวันอาทิตย์ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒
ขอขอบคุณภาพโดย : เสีย 20 / ลุงหนู / ตั้ม นิติกร