ประสานแผนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแกลง)

เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแกลง) โดยมี นายชัยวัฒน์ สวัสดิภูมิ (ผู้แทนปลัดอำเภอ) พร้อมผู้บริหารระดับท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง

กองวิชาการและแผนงาน


July 12, 2018