องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดโครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจป้องกันการทุจริต และขยายร่วมเครือข่ายป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดโครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจป้องกันการทุจริต และขยายร่วมเครือข่ายป้องกันการทุจริต โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ได้เข้าร่วมการเปิดโครงการ และลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ จังหวัดระยอง

 

กองวิชาการและแผนงาน


July 23, 2018