ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนวย เกษตรสินธ์นุกุล (ตัวแทนนายอำเภอแกลง) เข้าร่วมประชุม พร้อม นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คณะผู้บริหาร และตัวแทนประชาชน เข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 เวลา 14.00 น.

     

กองวิชาการและแผนงาน


October 18, 2018