วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง ประธานในพิธีนำ ส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน วางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และ เวลา 19.00 น. ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร จุดเทียน และยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธคุณ ในการนี้ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ได้เข้าร่วมวางพวกมาลา และถวายบังคมด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 

กองวิชาการและแผนงาน


October 16, 2018