เวลา
ชื่อรายการ
ประเภทรายการ
รูป
ชื่อผู้จัดรายการ
05.00 - 07.00น.
รุ่งอรุณที่เมืองแกลง ธรรมะ , ข่าวสาร , งานเทศบาล
คุณชุติกาญจน์
07.00 - 07.30 น.
ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
07.30 - 08.00 น.
ข่าวประจำวันและข่าวสารเทศบาล
08.00 - 09.00 น.
สวัสดีเมืองแกลง ข่าวทั่วไปตามสถานการณ์    
09.00 - 11.00 น.
วันจันทร์วันธงชัย (จ.) เรื่องราว , ข่าวสารทั่วไป
สท.อุทัย วงศ์สุบิน
สาย...สัมพันธ์ชุมชน (อ.) เรื่องของชุมชนต่างๆ
สารพันจำนรรจา (พ.) ข่าวสารของเทศบาลฯ   กุ๊กไก่ - ทะเลทราย
อสม. วาไรตี้ (พฤ.) เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ   ทะเลทราย
เชี่ยนหมากหลากรส (ศ.) ภาษาท้องถิ่น นานาสาระ ศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น   ชมรมผู้สูงอายุ
11.00 - 12.00 น.
ที่นี่ เมืองแกลง(ภาวะโลกร้อน)
(จ.-อ.)
ภาวะโลกร้อน
คุณโอ๋ ธัชสรัญ
กฎหมายน่ารู้กับ FM 104 (พ. - พฤ.) กฏหมายต่างๆ   ตั้ม วรนันท์
วาไรตี้เมืองแกลง ข่าวสารต่างๆ ของเมืองแกลง   หนูพอเพียง
12.00 - 13.00 น. ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (จ.-ศ.)
13.00 - 15.00 น.
ลูกทุ่ง เอฟเอ็ม ร้อยสี่ (จ.-ศ.) สมัครงาน กีฬาและนันทนาการ
ครูแพ็ท
15.00 - 16.00 น.
English on Air By ครูแพ็ท (จ.-ศ.) สอนภาษาอังกฤษ
16.00 - 16.30 น.
ถ่ายทอดเสียงตามสาย ภาคเย็น
+ + + ปิดสถานี 16.30 น.+ + +
 
๋January 18, 2010