วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ศกนี้ ผู้แทนจากสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประกอบด้วย นายสมชาย จริยเจริญ นายกเทศมนตรี นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายชุมชน ผู้แทนชมรม ผู้แทนฝ่ายข้าราชการเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยได้เข้าพบกับนายดิสธร วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายประวิทย์ หาญณรงค์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ในเวลา ๑๐ นาฬิกา ณ สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อนำเงินจากการระดมทุนทรัพย์ของพี่น้องชาวเมืองแกลง และประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์จะให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ ที่ประสบกับเหตุภัยพิบัติฝนตกหนัก ดินโคลนถล่ม ไปมอบให้ผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๙,๕๒๗.๔๙ บาท  ในการนี้ นายดิสธร วัชโรทัย ประธานมูลนิธิฯ ได้กล่าวฝากแสดงความขอบคุณในน้ำใจอันเปี่ยมล้น ด้วยความรู้สึกห่วงใยต่อผู้ที่ประสบกับความเดือดร้อน จากภัยธรรมชาิติของพี่น้องชาวเมืองแกลง มา ณ โอกาสนี้ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่จะนำเอาความห่วงใยจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับประชาชนชาวไทย ไปให้การช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก
จากนั้น คณะจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เดินทางไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวเมืองแกลง ไปถวายความจงรักภักดี และถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ทองแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดไป
และในเวลา ๑๕ นาฬิกา คณะจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เดินทางไปยังสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ เพื่อนำเงินจากการระดมทุนทรัพย์ของพี่น้องชาวเมืองแกลง และประชาชนทั่วไปจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๕,๘๒๓.๑๔ บาท ไปมอบผ่านสถานทูตญี่ปุ่น เพื่อได้นำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิ  ในการนี้ ท่านอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนรับมอบเงินดังกล่าว และจะได้นำทุนทรัพย์นี้ไปมอบผ่านทางสภากาชาดญี่ปุ่น เพื่อนำเอาความห่วงใยของชาวเมืองแกลงลงสู่พื้นที่ภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป ซึ่งท่่านอัครราชทูตญี่ปุ่น ได้กล่าวฝากแสดงความขอบคุณมายังพี่น้องชาวเมืองแกลง จังหวัดระยอง ที่ได้แสดงน้ำใจ และแสดงความเป็นมิตรแท้ยามยากให้ประจักษ์ ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้ขาวญี่ปุ่น ในการเร่งฟื้นฟูความเสียหายบอบช้ำในครั้งนี้ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

ตั๋วแลกเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้
เป็นจำนวนเงิน 1,069,527.49 บาท


ตั๋วแลกเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ญี่ปุ่น
เป็นจำนวนเงิน 255,823.14 บาทติดตามผ่านทาง http://muangklangnews.blogspot.com/2011/04/blog-post_12.html
April 12, 2011

 

ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจาก
เหตุแผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิประเทศญี่ปุ่น
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เทศบาลตำบลเมืองแกลง
วันที่ 31 มีนาคม - 8 เมษายน 2554

สามารถมาร่วมบริจาคได้ที่ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เลขที่ 68 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร. 038-677285 โทรสาร. 038-671209

วันที่ / เวลา
ภาคเช้า 09.00 - 10.30 น.
รถสายตรวจงานป้องกัน
ภาคบ่าย 14.00 - 15.30 น.
รถประชาสัมพันธ์ FM
วันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 54
ชุมชนวัดสารนาถ
วันเสาร์ที่ 2 เม.ย. 54
ชุมชนในยาง
ชุมชนหนองกระโดง
วันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 54
ชุมชนมาบใหญ่
ชุมชนพลงช้างเผือก
วันจันทร์ที่ 4 เม.ย. 54
ชุมชนสุนทรโวหาร
ชุมชนหนองควายเขาหัก
วันอังคารที่ 5 เม.ย. 54
ชุมชนแกลงแกล้วกล้า
ชุมชนหนองแหวน
วันพุธที่ 6 เม.ย. 54
ชุมชนโพธิ์ทอง
ชุมชนหนองแตงโม
วันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. 54
ชุมชนดอนมะกอก
ชุมชนแหลมยาง
วันศุกร์ที่ 8 เม.ย. 54
วันสุดท้าย
April 1, 2011