การรับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเมืองแกลง
การร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
  1) ส่งข้อเรียนผ่านทาง E-Mail : muangklang53@gmail.com
  2) ร้องเรียนผ่าน Facebook : เทศบาลตำบลเมืองแกลง
  3) ร้องเรียนทางจดหมาย : 68/1 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
  4) ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ : 038-675222 และ 038-671209