วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 19 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 18 กันยายน 2564
ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การปฏิบัติตัวเมื่อต้องกักตัว 14 วัน ที่บ้าน
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12626/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่23)
คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอย (Communty Isolation) เทศบาลตำบลเมืองแกลง
  ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยในขณะนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ตรวจพบพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะของเทศบาลติดเชื้อโรคไวรัส COVID-19 จึงทำให้พนักงานบางส่วนของเทศบาลต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30-17.00 น.
รายงานการการแจ้งอาณาเขตของชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2564
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00-17.00 น.
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น.
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ
ดูทั้งหมด

ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกให้กับพ่อค้า แม่ค้า ตลาดเช้าและตลาดเย็น
วันอังคารที่ 14 ก.ย. 64
ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกให้กับพนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองแกลง วันจันทร์ที่ 13 ก.ย. 64

เทศบาลตำบลเมืองแกลงออกให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
ดูทั้งหมด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาล เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / ตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในโครงการพัฒนาระบบบริการในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา)
  ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 6 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนหนองแหวนและชุมชนโพธิ์เงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุน)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
  ดูทั้งหมด

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222 อัตโนมัติ 11 คู่สาย 
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ free hit counter  

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง